Triển lãm “Thu Treo”

Triển lãm “Thu Treo”

Đăng vào
0
Tuyền Nguyễn, Không đề, 2019. Sơn dầu trên giấy. 70 x 70 cm

06/10 – 12/11/2020
Sàn Art
Millennium Masteri, B6.16 & B6.17
132 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, tp HCM

Thông tin từ ban tổ chức:

Với các tác phẩm: một bức hình nhỏ mang ký ức tập thể mờ nhoè, ưu tư của Yoo Soon-Mi; một ảnh tượng ghi lại trật tự xã hội của Phan Quang; một vật phẩm của Nguyễn Thị Thanh Mai rọi sáng vào một phương tiện y học hàng ngày xâm phạm cơ thể người nữ; những biến dạng mong manh mọc khắp cánh đồng trù phú của Lê Hoàng Bích Phượng; một huân chương thiếc mang những suy tư về cái chết, hình phạt và di sản chiến tranh của Nguyễn Trần Nam; thực vật kỳ ảo trên giấy của Tuyền Nguyễn; những phân mảnh đan xen giữa văn bản, chỉ thêu và tin tức tai hại của Questal Tay; một “chân lý cuối cùng” chơi đùa trên đất, vải và toan của Nguyễn Đức Phương.

NO COMMENTS

Leave a Reply