Triển lãm: Gió thổi đổi giời

Triển lãm: Gió thổi đổi giời

Đăng vào
0

Khai mạc (trực tuyến): 05/03/2021
Triển lãm: 06/03 – 12/04/2021
Nhà 8C, 76 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội

Thông tin từ ban tổ chức:

Trong triển lãm [Gió Thổi – Đổi Giời] _ với tên Tiếng Việt được lấy theo câu tục ngữ của người Việt. Đây là lời phản hồi và lời đồng thanh với cuộc cuộc đời đấu tranh cho một xã hội công bằng của bà Rosa Luxemburg. Ý tưởng của triển lãm này bắt đầu từ những cảm hứng từ Rosa và lý thuyết xây dựng cách mạng của bà, với mục đích tạo dựng liên kết không ngừng giữa những người luôn cố gắng cống hiến cho con người và luôn hành động để cải thiện xã hội.

Triển lãm đặc biệt này giới thiệu năm tiếng nói nữ sâu sắc, cách tân, nhạy cảm, và mạnh mẽ; những người đã đóng góp rất nhiều cho xã hội và văn hóa của chúng ta thông qua những tác phẩm và hoạt động của mình.

Năm nghệ sĩ tới từ những phân ngành, xã hội, và thế hệ khác nhau. Họ cùng nhau khởi phát một cuộc đối thoại để phơi bày những yếu tố chi phối cuộc sống chúng ta, họ là những người không ngừng cải tổ để dõi theo những thay đổi của cuộc sống. Cải tổ đó là việc đặt câu hỏi về những bài học của lịch sử, đó là việc đặt câu hỏi về những quyền lực hiện hữu trong xã hội thông qua chính trị, thông qua việc phân cấp các tầng lớp xã hội, nhằm tìm kiếm một xã hội tốt hơn hay những khả thể phù hợp hơn.

Lời giới thiệu của giám tuyển
Tuan mami

Cập nhật thêm thông tin tại trang sự kiện.

NO COMMENTS

Leave a Reply