Địa điểm mới và cập nhật về khóa học Kể chuyện bằng...

Địa điểm mới và cập nhật về khóa học Kể chuyện bằng hình ảnh Kỹ thuật số của The Learning Project Asia

logo_thelearningprojectasiaDigital Storytelling Image

Khóa học dành cho các học sinh từ 12 – 15 year tuổi: 8:30 – 16:00, thứ hai đến thứ sáu từ 17/06 – 26/07
Khóa học dành cho các học sinh từ 16-20 year tuổi: 8:30 – 16:00, thứ hai đến thứ sáu từ 24/06 – 02/08
Work Room Four

Thông tin từ The Learning Project Asia:

Địa điểm mới – Tất cả các buổi học sẽ diễn ra tại địa điểm mới nằm trong Khu 9, số 9 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng (Chỉ đường và bản đồ xem trên website).

Mở thêm khóa học mới cho học sinh từ 16-20 tuổi, bên cạnh khóa học ban đầu cho học sinh từ 12 – 15 tuổi. Học phí cho mỗi khóa là 2,000,000đ/tuần.

'Digital Identity' by Giulia Forsythe (CC license)
‘Digital Identity’ bởi Giulia Forsythe (CC license)

Tham dự khóa học miễn phí – Nộp đoạn phim độ dài 1 phút giới thiệu về bản thân để giành 1 trong 6 suất học miễn phí.

Đăng ký tham dự khóa học trên website hoặc đăng ký trực tiếp tại văn phòng. Bản đồ và các thông tin liên lạc.

Digital Storytelling Venue - Work Room Four
Địa điểm khóa học Digital Storytelling – Work Room Four
Photography by Ultra Sonic Photography (CC license)
Ảnh chụp bởi Ultra Sonic Photography (CC license)

Dịch bởi Hanoi Grapevine

Work Room Four
Building E, Floor 4
9 Tran Thanh Tong, Hanoi
Email: [email protected]
Website: http://workrmfour.tumblr.com/

NO COMMENTS

Leave a Reply