fbpx
Opinion

Opinion

Avatar

0

A review of the 5th edition of the annual exhibition Art in the Forest in Dai Lai ----- Bài cảm nhận triển lãm thường niên Art in the Forest lần thứ 5 tại Đại Lải

Hoa Dinh

0

A review of the exhibition "Plastic Planet" in Hanoi ----- Bài cảm nhận về triển lãm “Hành tinh nhựa” tại Hà Nội

Avatar

0

A review of Bao Vuong's solo exhibition "Another Crossing" in Hanoi ----- Bài cảm nhận về triển lãm "Xuyên" của nghệ sĩ Bảo Vương tại Hà Nội

Avatar

0

A review of Oanh Phi Phi's "Interface" exhibition in HCMC ----- Bài cảm nhận về triển lãm "Giao diện" của nghệ sĩ Oanh Phi Phi tại TP HCM

Avatar

0

A review of Vo Thuy Tien's solo exhibition "My marriage" in HCMC ----- Bài cảm nhận về triển lãm cá nhân "Cuộc hôn nhân này" của Võ Thủy Tiên tại TP HCM

Avatar

0

A review of "Chật (Closed Space) 2:1:2", a contemporary dance performance by artists from Kinergie Studio ----- Bài cảm nhận về vở múa đương đại "Chật 2:1:2" của các nghệ sĩ từ Kinergie Studio

Avatar

0

A review of the dance performance "The forgotten door" choreographed by Sébastien Lý at L'Espace Hanoi ----- Bài cảm nhận về vở múa "Ngưỡng cửa lãng quên" do nghệ sĩ Sébastien Lý biên đạo được biểu diễn tại L'Espace Hà Nội

Avatar

0

A review of Tran Van An's solo exhibition "Echo" at Vietnam Fine Arts Museum ----- Bài nhận xét triển lãm "Tiếng vọng" của nghệ sĩ Trần Văn An tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Avatar

0

An introduction by sculptor Dao Hai Chau about "Echo", an ongoing solo exhibition of Vietnamese artist Tran Van An at the Vietnam Fine Arts Museum ----- Lời giới thiệu của nhà điêu khắc Đào Hải Châu về triển lãm "Tiếng vọng" của nghệ sĩ Trần Văn An tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Avatar

0

A review of the ongoing exhibition "Reflective Impressions: Van Gogh and his works" at VCCA ----- Bài bình luận triển lãm "Ấn tượng phản chiếu: Van Gogh và tác phẩm" đang diễn ra tại VCCA

Social

37,545FollowersLike
2,243FollowersFollow
16,681FollowersFollow

Vietnamese Artists Abroad