Opinion

Opinion

0

Hanoi Grapevine's review of the performance closing the Dance and Music Summer Camp 2018 in Hanoi ----- Bài cảm nhận của Hanoi Grapevine về buổi biểu diễn khép lại Trại Hè Múa và Âm nhạc 2018 tại Hà Nội

0

Hanoi Grapevine's review of the exhibition "3 . 3 . 3" based on artist Le Cong Thanh's sculptures ----- Bài cảm nhận của Hanoi Grapevine về triển lãm "3 . 3 . 3" dựa trên các tác phẩm của nghệ sĩ Lê Công Thành

0

Hanoi Grapevine comments on the first nude photo exhibition ever held in Hanoi ----- Hanoi Grapevine bàn về triển lãm ảnh khỏa thân đầu tiên tại Hà Nội

2

Hanoi Grapevine's review of the exhibition "Salt of the Jungle" in Hanoi ----- Bài cảm nhận của Hanoi Grapevine về triển lãm "Muối của rừng" tại Hà Nội

0

Hanoi Grapevine's review of the art show "Bamboo Talk" at Phu Sa Lab ----- Bài cảm nhận của Hanoi Grapevine về chương trình biểu diễn "Lời của tre" tại Phù Sa Lab

0

Hanoi Grapevine's thoughts on music used in the two films "Good Morning Vietnam" and "The Pianist" ----- Bài cảm nhận của Hanoi Grapevine về âm nhạc sử dụng trong hai bộ phim "Good Morning Vietnam" và "The Pianist"

0

Hanoi Grapevine comments on 4 art and music events taking place during the last week of June in Hanoi ----- Nhận xét của Hanoi Grapevine về 4 sự kiện âm nhạc - nghệ thuật diễn ra trong tuần cuối tháng 6 tại Hà Nội

0

Hanoi Grapevine's thoughts on the World Press Photo 2018 exhibition in Hanoi ----- Bài cảm nhận của Hanoi Grapevine về triển lãm Ảnh báo chí Thế giới 2018 tại Hà Nội

0

Hanoi Grapevine's review of Rec Returns music night at Dao Anh Khanh Tree House ----- Bài cảm nhận của Hanoi Grapevine về đêm nhạc Rec Returns tại Đào Anh Khánh Tree House

0

A review of the exhibition "Foliage II" by Hanoi Grapevine ----- Bài nhận xét về triển lãm "Tỏa II" của Hanoi Grapevine

Social

27,705FansLike
16,335FollowersFollow