Opinion

Opinion

KVT

0

Until July 3 Art Vietnam has pared itself into a conduit for happiness. Or to be more precise, a conduit for multiple observations of happiness by artist Dinh Y Nhi ----- Đến ngày 3/7 Art Vietnam thu nhỏ thành con đường dẫn đến hạnh phúc. Hay chính xác hơn, con đường dẫn đến những góc nhìn về hạnh phúc của nghệ sĩ Đinh Ý Nhi

KVT

0

Thai Nhat Minh - preserving genetic diversity ----- Thái Nhật Minh - Người bảo tồn đa dạng gen

KVT

0

The bi-annual affordable art extravaganza hosted by Manzi and Workroom 4 is in full swing and DEFINITELY WORTH VISITING ----- Hội chợ giá phải chăng 2 năm một lần do Manzi và Workroom 4 tổ chức chính thức khởi động và RẤT ĐÁNG GHÉ THĂM

0

KVT and some cool musical experiences at the Hanoi Opera House ------ KVT và những trải âm nhạc cực ngầu tại Nhà hát lớn Hà Nội

KVT

2

There’s something about Nha San Studio and me that doesn’t click! ----- Có điều gì đó không ăn ý giữa Nhà Sàn Studio và tôi

KVT

0

Interesting though silent dialogues are issuing from the walls of the exhibition hall at the Goethe Institute and although the dialogues are dominated by male voices, it’s still an interesting space to be in ----- Cuộc đối thoại thú vị dẫu im lặng trên bức tường phòng triển lãm tại Viện Goethe, và mặc dù các cuộc đối thoại bị thống trị bởi phái mạnh nhưng vẫn là một không gian hay ho đáng ghé thăm

KVT

0

L’Espace is hosting some work of two major artists - one Vietnamese, the other French ----- L’Espace triển lãm các tác phẩm của hai nghệ sĩ lớn - một Việt Nam, một Pháp

KVT

0

A tongue in cheek investigation of a shade of blue @ L’Espace ----- Cuộc điều tra thiếu nghiêm túc về sắc xanh @ L’Espace

KVT

1

Where to start with the excellent and carefully organized and presented exhibition of art works from the archives - old and new - of Art Vietnam! ----- Một chuyến thăm quan với các hướng dẫn cơ bản về triển lãm tuyệt vời các tác phẩm từ bộ lưu trữ - cũ và mới - đang được tổ chức rất cẩn thận tại Art Vietnam

KVT

0

Upstairs at Manzi, in the back gallery, Vu Kim Thu has a winner ----- Trên lầu của Manzi, trong gallery phía sau, Vũ Kim Thư có một người chiến thắng

Social

24,687FansLike
15,362FollowersFollow