Webinar 2: Không gian công cộng, Không gian sáng tạo và Giới...

Webinar 2: Không gian công cộng, Không gian sáng tạo và Giới trẻ

Posted on
0

13:30, Thứ sáu 15/10/2021

Thông tin từ ban tổ chức:

Được UNESCO công nhận là Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực thiết kế vào năm 2019, một trong những cam kết chiến lược của Thành phố Hà Nội là phát triển mạng lưới các nhà thiết kế sáng tạo trẻ thông qua Trung tâm Thiết kế Sáng tạo Hà Nội để cung cấp hỗ trợ và cơ hội cho những các bạn trẻ cùng kiến tạo ra các thành phố của tương lai.

Để hỗ trợ thành phố, các nhà hoạch định chính sách và các chuyên gia thực hiện cam kết nêu trên cũng như hiện thực hóa tầm nhìn “thanh niên là lãnh đạo của hôm nay, không chỉ ngày mai” của UN-Habitat, sự kiện trực tuyến về không gian công cộng và không gian sáng tạo trong đô thị sẽ được tổ chức nhằm tham khảo ý kiến của các chuyên gia và giới trẻ, đặc biệt là giảng viên và sinh viên các trường đại học trong và ngoài nước.

Đây sẽ là nền tảng để các bạn đóng góp quan điểm của mình vào tầm nhìn thành phố sáng tạo cũng như xác định nhu cầu thực sự của giới trẻ đối với các không gian sáng tạo và không gian công cộng. Hội thảo tham vấn này sẽ giúp UN-Habitat và Sở Văn hóa và Thể thao cùng các chuyên gia trong và ngoài nước xác định mục tiêu và xây dựng kế hoạch hành động cụ thể.

Hội thảo được tổ chức nhân chuỗi sự kiện toàn cầu Urban October (Tháng đô thị) của UN-Habitat, cũng như trong khuôn khổ dự án “Huy động nguồn lực văn hóa và sự tham gia của giới trẻ hướng tới phát triển Hà Nội thành Kinh đô sáng tạo” (còn gọi là dự án Hà Nội Rethink) mà UNESCO, UNIDO và UN-Habitat đang triển khai với sự tài trợ của Tập đoàn SOVICO.

Chương trình Định cư Con người của Liên hợp quốc, UN-Habitat, là cơ quan của Liên Hợp Quốc về các vấn đề định cư con người. Theo Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc, UN-Habitat có nhiệm vụ thúc đẩy các thị trấn và thành phố bền vững về mặt xã hội và môi trường với mục tiêu cung cấp nơi ở thích hợp cho tất cả mọi người.

Cập nhật thêm thông tin tại trang sự kiện.

Similar Articles

0

NO COMMENTS

Leave a Reply