fbpx
Tags Posts tagged with "art exhibition"

art exhibition

0

03 Dec 2020 - 09 Jan 2021 - A group exhibition curated by Nguyễn Phước Bảo Châu, with artists Lêna Bùi + Ngô Đình Bảo Châu + Xuân Hạ ----- 03/12/2020 - 09/01/2021 - Triển lãm nhóm từ giám tuyển Nguyễn Phước Bảo Châu, cùng nghệ sĩ Lêna Bùi + Ngô Đình Bảo Châu + Xuân Hạ

0

16 30 July - The first solo exhibition of Phan Nhật ----- 16 - 30/07 - Triển lãm tranh cá nhân đầu tiên của Phan Nhật

0

11 - 20 July - The solo exhibition of the acclaimed artist Đỗ Minh Tâm ----- 11 - 20/07 - Triển lãm hội họa cá nhân của họa sỹ Đỗ Minh Tâm

0

01 - 14 July - An installation exhibition is done mainly by junior high school students ----- 01 - 14/07 - Triển lãm sắp đặt không gian nghệ thuật thực hiện bởi học sinh khối THCS

0

29 May - 25 July - A group exhibition featuring new and previously unseen works ----- 29/05 - 25/07 - Một triển lãm nhóm trưng bày tác phẩm mới và chưa từng công bố

0

26 - 31 May - An exhibition of two quite famous female artists in Vietnamese contemporary art ----- 26 - 31/05 - Triển lãm của hai nữ nghệ sĩ khá nổi tiếng trong mỹ thuật Việt Nam đương đại

0

22 May - 20 June - A group exhibition marks the reopening of Hanoi Studio Gallery ----- 22/05 - 20/06 - Bộ sưu tập đánh dấu sự mở cửa trở lại của Hanoi Studio Galery

0

19 May - 24 May - The exhibition of 36 paintings mainly on acrylic ink ----- 19/05 - 24/05 - Triển lãm 36 bức tranh chủ yếu trên chất liệu acrylic ink

0

7 Feb 2020 - 31 Jan 2021 - An exhibition of new acquisitions, loans and works from the collection in Germany ----- 07/02/2020 - 31/01/2021 - Những tác phẩm mới được thâu mua, cho mượn và tác phẩm thuộc bộ sưu tập tại Đức

Social

34,998FollowersLike
2,243FollowersFollow
16,681FollowersFollow