Tags Posts tagged with "Visual Art"

Visual Art

0

15 Mar - 16 interesting public artworks at the street number 1 and 2 of Phuc Tan ward ----- 15/03 - 16 tác phẩm nghệ thuật công cộng thú vị tại khu phố 1 và 2 của phường Phúc Tân

0

10 Jan - 14 Jan - An exhibition combines photography, installation art, video art and flower arrangement art ----- 10/01 - 14/01 - Triển lãm kết hợp giữa Nhiếp ảnh, Nghệ thuật sắp đặt, Video-art và Nghệ thuật cắm hoa

0

24 Aug - Deadline to apply for a six-day exchange programme in London, fully covered by British Council ----- 24/08 - Hạn chót đăng ký tham dự chương trình trao đổi kéo dài 6 ngày tại London được Hội đồng Anh đài thọ chi phí

0

14 Nov 2014 - 15 Mar 2015 - Nguyen Trinh Thi's video art joins APB Foundation Signature Art Prize 2014 Finalists Exhibition in Singapore ----- 14/11/2014 - 15/03/2015 - Tác phẩm sắp đặt video của Nguyễn Trinh Thi lọt vào Triển lãm Chung kết Giải thưởng Signature Art 2014 của Quỹ APB tại Singapore

0

17 - 21 Nov - Hue - Exhibition about the dreamy Hue with with the participation of 33 artists and several new art forms ----- 17 - 21/11 - Huế - Triển lãm về sự mơ mộng của Huế với sự tham gia của 33 nghệ sỹ và nhiều loại hình nghệ thuật

0

03 - 07 Nov - Exhibition features 52 artworks by 20 lecturers of Hanoi Architectural University ----- 03 - 07/11 - Triển lãm giới thiệu 52 tác phẩm của 20 giảng viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

0

06 Nov 2014 - 05 Feb 2015 - HCMC - Exhibition of fantastic new work, never before seen in Saigon, by four established local artists: Phan Quang, Phunam, Lena Bui and Tran Minh Duc ----- 06/11/2014 - 05/02/2015 - TP HCM - Triển lãm những tác phẩm mới tuyệt vời, chưa từng ra mắt tại Sài Gòn, được sáng tác bởi bốn nghệ sĩ đang sinh sống và làm việc tại địa phương: Phan Quang, Phunam, Bùi Lena và Trần Minh Đức

0

08 Dec - Deadline to apply for a five-week paid residency in Missouri, USA ----- 08/12 - Hạn chót đăng ký ứng tuyển chương trình lưu trú kéo dài 5 tuần được chi trả tại Missouri, Hoa Kì

0

01 Nov - Deadline to submit proposal for a fully supported artist residency in Japan ----- 01/11 - Hạn chót nộp dự án để giành cơ hội tham dự chương trình lưu trú hỗ trợ toàn phần tại Nhật Bản

0

KVT gets amongst the clouds and other delicious things @ 24 LY Quoc Su ----- KVT lạc giữa Những đám mây và những thức ngon lành khác @ 24 Lý Quốc Sư

Social

29,573FansLike
16,615FollowersFollow