What’s on this weekend 12 – 14 Oct 2018

What’s on this weekend 12 – 14 Oct 2018

Posted on
0

Whats-on-this-week-new-700x357

Go to full calendar in Hanoi and HCMC

FEATURED EVENTS THIS WEEKEND

Ca Trù Performance by Kim Duc Ca Tru School from Oct to Dec

Schedule of ca-trù (Vietnam's classical opera) shows at Phu Sa Lab in Oct, Nov and Dec ----- Lịch biểu diễn ca trù tại Phù Sa Lab vào tháng 10, 11 và 12 Continue reading >

Exhibition: “The Big Book Larousse of Space”

01 - 30 Oct - Exhibition of images from the encyclopedia Larousse on space ----- 01 - 30/10 - Trưng bày các hình ảnh từ cuốn Bách khoa thư Larousse về vũ trụ Continue reading >

Exhibition “From Villages to Streets” by Vu Dinh Luong

10 - 20 Oct - A showcase of 36 paintings about Hanoi's villages and streets by painter Vu Dinh Luong ----- 10 - 20/10 - Triển lãm 36 tác phẩm chủ đề làng và phố Hà Nội của họa sĩ Vũ Đình Lương Continue reading >

Ciné IFV in October 2018

French movie screening schedules in Hanoi, Hue, Danang in October 2018 ----- Lịch chiếu phim Pháp tháng 10/2018 tại Hà Nội, Huế, Đà Nẵng Continue reading >

Cinema Space: Black-and-white movie month

21 Sep - 02 Nov - Screenings of well-known black-and-white movies every Friday night at TPD ----- 21/09 - 02/11 - Chương trình giới thiệu những bộ phim đen trắng nổi tiếng vào tối thứ sáu hàng tuần tại TPD Continue reading >

Exhibition “Silent Whisperings” by Le Thua Tien

19 Sep - 19 Oct - A showcase of a body of work that engages the viewer into a deep contemplation of one's silent interior world ----- 19/09 - 19/10 - Những tác phẩm khiến người xem suy ngẫm về thế giới nội tâm tĩnh lặng của người nghệ sĩ Continue reading >

Exhibition “Infinity of Mirror”

14 Sep - 31 Oct - An encounter between poetic and visual expressions, created by Christian Hadengue, Le Thua Tien and Mark Lockett ----- 14/09 - 31/10 - Triển lãm nhóm của Christian Hadengue, Lê Thừa Tiến và Mark Lockett thể hiện sự giao thoa trong biểu đạt văn chương và hội họa Continue reading >

Hoian – Exhibition “Lan – Lan” by Le Brothers

08 Sep - 08 Nov - An installation project that combines sculpture arrangements with orchids ----- 08/09 - 08/11 - Dự án nghệ thuật sắp đặt kết hợp các tác phẩm điêu khắc với hoa lan Continue reading >

MORE EVENTS THIS WEEKEND

Ongoing events:

Hanoi

HCMC

—–

Upcoming events:

Hanoi

HCMC

NO COMMENTS

Leave a Reply