Tags Posts tagged with "Whats on Vietnam"

Whats on Vietnam

0

10 and 12 Feb - A film about a lovely-but-weird girl who tries to join the royal family and seduce Prince Harry of the UK ----- 10 và 12/02 - Bộ phim về một cô gái kỳ quặc-nhưng-đáng yêu quyết tìm mọi cách dấn thân vào giới hoàng gia và chinh phục Hoàng tử Harry của nước Anh

0

21 Jan - 11 Feb - Festival which features 30 selected calligraphy works in Hán-Nôm vocabulary and other traditional activities ----- 21/01 - 11/02 - Hội chữ gồm triển lãm 30 tác phẩm thư pháp bằng chữ Hán-Nôm và chữ Quốc ngữ được tuyển chọn kỹ lưỡng và các hoạt động, trò chơi dân gian khác

0

List of some highlight events this week ----- Các sự kiện tiêu biểu sẽ diễn ra trong tuần

0

24 and 25 Feb - Internationally-acclaimed jazz guitarist Nguyen Le and exceptional musician Ngo Hong Quang will present their new album "Hanoi Duo", which was inspired by Vietnamese contemporary music ----- 24 và 25/02 - Nghệ sỹ jazz quốc tế Nguyên Lê và nhạc sĩ tài năng Ngô Hồng Quang sẽ giới thiệu album mới "Hanoi Duo" lấy cảm hứng từ âm nhạc đương đại Việt Nam

0

21 - 25 Jan - Domino Art Fair with more than 300 artworks by 160 artists and plenty of unique handmade gifts ----- 21 - 25/01 - Hội chợ Domino Art Fair với 300 tác phẩm của 160 nghệ sỹ cùng nhiều món quà tặng độc đáo

0

26 Jan - Deadline to register for a community programme from the United Nations International School of Hanoi which consists of activities in the areas of cooking, movement, language, sports, arts and culture for adults and children, aiming to help the Hanoi community gain new skills, expand knowledge and have fun together ----- 26/01 - Hạn cuối đăng ký tham dự chương trình cộng đồng của Trường Quốc tế Liên hợp quốc Hà Nội bao gồm các hoạt động trong lĩnh vực nấu ăn, ngôn ngữ, thể thao, văn hóa-nghệ thuật cho người lớn và trẻ em, tạo điều kiện cho cộng đồng Hà Nội được giao lưu, mở rộng kiến thứ và nâng cao kỹ năng trong nhiều lĩnh vực

0

List of events happening this weekend ----- Các sự kiện diễn ra cuối tuần này

0

21 Jan - A discussion about the role that legends and myths play in the search for true history with cultural researchers Tran Quang Duc and Tran Trong Duong ----- 21/01 - Buổi trò chuyện về vai trò của các huyền thoại trong công cuộc tìm kiếm một lịch sử "tuyệt đối" cùng nhà nghiên cứu văn hóa Trần Trọng Dương và Trần Quang Đức

0

12 Feb - Opening of two Sino-Vietnamese (Han Nom) courses where participants learn about the Sino-Vietnamese characters and calligraphy ----- 12/02 - Khai giảng hai khóa học về chữ Hán Nôm và nghệ thuật thư pháp Hán Nôm

0

21 Jan - Photo exhibition of portraits of 40 Hanoian artists ----- 21/01 - Triển lãm ảnh chân dung của 40 nghệ sĩ Hà Nội