Opening of Palm Art space

Opening of Palm Art space

Posted on
0

Opening: Sat 27 Apr 2019, 4 pm
Exhibition: 27 Apr – 27 May 2019
Palm Artspace
188 A – Thao Nguyen – Ecopark

From the organizer:

You are invited to the opening of Palm artspace. An exhibition of fine art and sculpture of 15 contemporary artists from Vietnam and abroad.

Artists:
Eddie Lui
Winnie MAK
Lê Đình Nguyên
Dorothea Fleiss
Khổng Đỗ Tuyền
Vũ Đình Tuấn
Bùi Tiến Tuấn
Morakot Ketklao
Trần Hoàng Sơn
Nguyễn Thế Hùng
Phạm Huy Thông
Nguyễn Phương Mai
Vũ Bình Minh
Vũ Minh
Đặng Tuấn

Exhibition from 27/4 – 27/5 at Palm Artspace 188 A – Thao Nguyen – Ecopark.

NO COMMENTS

Leave a Reply