Highlights this week 28 Oct – 03 Nov 2019

Highlights this week 28 Oct – 03 Nov 2019

Posted on
0

Highlights-this-week-new-700x357

Go to full calendar in Hanoi and HCMC

FEATURE EVENTS THIS WEEK

Concert with DJ Gerd Janson

31 Oct - Electronic dance artist Gerd Janson was ranked among the top DJs of the world in 2013 by the Groove Magazines ----- 31/10 - Nghệ sĩ nhạc điện tử Gerd Janson từng được tạp chí Groove bình chọn là một trong các DJ đỉnh nhất thế giới vào năm 2013 Continue reading >

Exhibition “We Will Have Been Young”

10 Oct - 04 Nov - A contemporary photography exhibition by 12 emerging Southeast Asian photographers ----- 10/10 - 04/11 - Triển lãm nhiếp ảnh đương đại của 12 nhiếp ảnh gia trẻ từ Đông Nam Á Continue reading >

Exhibition “Land of Leisure” by Le Phi Long

27 Oct - 21 Nov - A solo exhibition by Le Phi Long based on old archival photos and drawings of wildlife hunting activities in Da Lat during the colonial period ----- 27/10 - 21/11 - Triển lãm cá nhân của Lê Phi Long dựa trên ảnh và tư liệu cũ về các hoạt động săn bắn tại Đà Lạt thời thuộc địa Continue reading >

SOME MORE EVENTS THIS WEEK

Hanoi

HCMC

Similar Articles

NO COMMENTS

Leave a Reply