Highlights this Week

Highlights this Week

Posted on
0

highlights-this-week--feature

Featured events this week:

Guitar Recital with Gabriel Bianco

20 May - Classical guitar recital with French artist Gabriel Bianco ----- 20/05 - Buổi độc tấu ghi-ta cổ điển của nghệ sỹ Pháp Gabriel Bianco tại L'Espace Continue reading >

Exhibition “Nocturnal Memory. Milan and Rome”

12 - 22 May - Exhibit a collection of images and words, photos and excerpt about Milan and Rome at night ----- 12 - 22/05 - Triển lãm tuyển tập các hình ảnh và cảm nhận, ảnh chụp và trích đoạn về Milano và Roma về đêm Continue reading >

Exhibition “Portraits” by Artist Ha Tri Hieu

16 May - 16 Jun - Art Vietnam Gallery welcomes you to a celebration of art, life, music, and the whimsical, playful works of the Gang of Five's esteemed artist, Ha Tri Hieu ----- 16/05 - 16/06 - Art Vietnam Gallery giới thiệu bộ sưu tập về nghệ thuật, cuộc sống, âm nhạc và các tác phẩm khác lạ đầy màu sắc của Hà Trí Hiếu, thành viên đáng kính của nhóm Gang of Five Continue reading >

Photo Exhibition by Réhahn

06 - 29 May - Photography exhibition of Vietnamese's portraits by French photographer Réhahn at L'Espace ----- 06 - 29/05 - Triển lãm những bức chân dung của nhiếp ảnh gia Réhahn tại L'Esapce Continue reading >

NO COMMENTS

Leave a Reply