Highlights this Week 13 – 18 Jul 2015

Highlights this Week 13 – 18 Jul 2015

Posted on
0

Highlights-this-week-new-700x357

Featured events this week:

“Old Sounds of New Day” at Manzi – Encounter 1: Xẩm

17 Jul - Explore Xẩm music at Manzi with the two masters of traditional music in Vietnam: Xuan Hoach and Thanh Hoai ----- 17/07 - ‘Chuyện Xẩm’ tại Manzi với sự tham gia của các nghệ sĩ bậc thầy cổ nhạc Việt Nam: Xuân Hoạch và Thanh Hoài Continue reading >

Live music with Australian musician Floyd Thursby

18 Jul - Australian musician Floyd Thursby performs uniquely evocative folk and country songs with striking lyrics and strong melodies at Hanoi Social Club ----- 18/07 - Nhạc sĩ Floyd Thursby (Úc) biểu diễn những bản nhạc folk độc đáo, những bản nhạc đồng quê sâu sắc với giai điệu nồng nhiệt tại Hanoi Social Club Continue reading >

Film Screening “Minions” at L’Espace

10 - 23 Jul - Screening of "Minions", blockbuster of Universal Pictures produced entirely in France by Illumination Entertainment at L'Espace ------ 10 - 23/07 - "Minions" - bộ phim bom tấn của Universal Pictures được sản xuất hoàn toàn tại Pháp bởi Illumination Entertainment sẽ được trình chiếu tại L'Espace Continue reading >

Hue – Photo Exhibition “Another Expedition” by Pipo Nguyen Duy

24 Jun - 19 Jul - Hue - Exhibition of 600 cyanotype prints (monochrome photographic technique) by Pipo Nguyen Duy ----- 24/06 - 19/07 - Huế - Triển lãm 600 bản in cyanotype (kĩ thuật in ảnh màu xanh đơn sắc) của Pipo Nguyễn Duy Continue reading >

NO COMMENTS

Leave a Reply