Exhibition “Listen, Watch and Tell”

Exhibition “Listen, Watch and Tell”

Posted on
0

Opening: Sat 02 Dec 2017, 5 – 8.30 pm
Exhibition: 02 – 10 Dec 2017, 9 am – 5 pm
Exhibition Centre of Fine Arts and Photography
29 Hang Bai, Hanoi

From the organizer:

“Listen, Watch and Tell” exhibition consists of 40 extraordinary Vietnamese artists. Come and “listen” to our artistic atmosphere, “watch” artworks in motions and let us “tell” you our stories.

Artists in the exhibition:

Bùi Tiến Tuấn
Cơ Chu Pin
Đặng Hiệp
Đặng Tiến
Đào Anh Khánh
Đinh Quân
Đỗ Minh Tâm
Doãn Hoàng Lâm
Hoàng Hải Anh
Hoàng Nghĩa Hiệp
Hứa Thanh Bình
Lê Anh Quân
Lê Anh Vân
Lê Đình Nguyên
Lê Quý Tông
Lê Thông
Liêu Nguyễn Hướng Dương
Lim Khim Katy
Lưu Chí Hiếu
Mai Duy Minh
Mai Xuân Oanh
Nguyễn Đình Vũ
Nguyễn Văn Đức
Nguyễn Hà
Nguyễn Quốc Trung
Nguyễn Thế Hùng
Nguyễn Thùy Hương
Nguyễn Trung Tín
Phạm Bình Chương
Phùng Quốc Trí
Phương Bình
Phương Quốc Trí
Trần Công Dũng
Trần Hải Minh
Trần Lưu Hậu
Trần Việt Phú
Vũ Đình Tuấn
Ngô Cường

Free entry

Follow updates on the event page

NO COMMENTS

Leave a Reply