Highlights this week 23 – 29 Apr 2018

Highlights this week 23 – 29 Apr 2018

Posted on
0

Highlights-this-week-new-700x357

Go to full calendar in Hanoi and HCMC

FEATURE EVENTS THIS WEEK

Subscription Concert Vol. 109

27 Apr - Finnish pianist Henri Sigfridsson plays the works of Brahms and Kalinnikov ----- 27/04 - Nghệ sỹ piano Henri Sigfridsson từ Phần Lan biểu diễn các tác phẩm của Brahms và Kalinnikov Continue reading >

Art Activity Series “The Destination of Life”

24 Apr - A series of art performances inspired by the book "The Destination of Life" by Vietnamese author Dang Hoang Giang ----- 24/04 - Chuỗi hoạt động trao đổi nghệ thuật lấy cảm hứng từ cuốn sách "Điểm đến của cuộc đời" của tác giả Đặng Hoàng Giang Continue reading >

“Realities” – Screening & Discussion of Vietnamese Independent Films

28 Apr - Screening of 4 Vietnamese independent short films and discussion with the filmmakers ----- 28/04 - Chiếu 4 phim ngắn Việt và thảo luận cùng các nhà làm phim Continue reading >

Discussion of Phan Vu’s Poems

24 Apr - A talk show centers around Vietnamese poet Phan Vu and his poems about Hanoi ----- 24/04 - Buổi trò chuyện về nhà thơ Phan Vũ và các tác phẩm về Hà Nội của ông Continue reading >

Film Screening “Victoria”

27 Apr - A French comedy-drama film about a 30-something lawyer who's looking for stability and true love in her life ----- 27/04 - Bộ phim hài Pháp về hành trình tìm kiếm sự ổn định và tình yêu đích thực của một nữ luật sư tuổi độ 30 Continue reading >

Film Screening “Jungle Bunch”

29 Apr - A penguin raised by tigers defends his jungle from an evil koala and an army of baboons ----- 29/04 - Chim cánh cụt Maurice (vốn được hổ nuôi dưỡng) chiến đấu bảo vệ khu rừng của mình khỏi Gấu túi Igor và đội quân khỉ đầu chó của hắn Continue reading >

Exhibition “Together – The Real Time Connected City”

28 Apr - 01 May - An installation exhibition by students from the Vitamin Art Academy ----- 28/04 - 01/05 - Triển lãm nghệ thuật sắp đặt của các học viên Học viện nghệ thuật thanh thiếu nhi Vitamin Art Continue reading >

Multimedia Exhibition “Light and Life” by Alexandre Dang

14 Apr - 05 May - An exhibition uses solar energy to raise awareness about environmental protection and sustainable development ----- 14/04 - 05/05 - Triển lãm sử dụng năng lượng mặt trời xoay quanh chủ đề về môi trường và phát triển bền vững Continue reading >

Exhibition “Happy Zone” by Do Thuy Hang

20 Apr - 20 May - A showcase of realist paintings by Do Thuy Hang ----- 20/04 - 20/05 - Triển lãm các tác phẩm tranh vẽ theo trường phái hiện thực của Đỗ Thúy Hằng Continue reading >

Photo Exhibition “Midway” by Duy Phuong

15 Mar - 06 May - An exhibition which captures the tangled emotions born out of urbanization in Vietnam ----- 15/03 - 06/05 - Triển lãm ghi lại những cảm xúc hỗn độn trong quá trình đô thị hóa của Việt Nam Continue reading >

Hue – Exhibition “Succession” by Le Minh Phong

28 Apr - 18 May - A showcase of 26 paintings by painter Le Minh Phong on his art practice ----- 28/04 - 18/05 - Triển lãm 26 tác phẩm về quá trình thực hành nghệ thuật của họa sĩ Lê Minh Phong Continue reading >

Hoa Binh – Program “Heritist Park – Welcome Summer 2018”

25 Apr - 01 May - An entertainment program for the holidays at Heritist Park ----- 25/04 - 01/05 - Chương trình giải trí nhân dịp nghỉ lễ tại Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam Continue reading >

What’s on this weekend 27 – 29 Apr 2018

List of events happening this weekend --- Các sự kiện diễn ra cuối tuần này Continue reading >

MORE EVENTS THIS WEEK

Hanoi (follow daily updates on the event page Tháng 04 / April 2018 @HanoiGrapevine)

NO COMMENTS

Leave a Reply