On the Cancellation of Quest Festival

On the Cancellation of Quest Festival

Posted on
2

This article appeared first on Tuoi Tre Online
Re-posted on Hanoi Grapevine with permission from the author and Tuoi Tre Online

Quest Festival was voted as one of the world’s best 300 festivals in 2017 – Photo: Quest’s Facebook page

The English version will be updated shortly.

2 COMMENTS

  1. My band would have performed there with lots of other artists from the world. It’s deeply depressed !!!

  2. Quest không được giấy phép từ tháng 9 rồi mà vẫn cố tình làm. Nhà nước làm vậy là bất đắc dĩ phải ngăn chặn ở phút chót thôi. Đến bao giờ thì phải xem đã, vì sự kiện 7 người chết vì sốc ma túy không đơn giản, chứng tỏ các lễ hội an ninh còn vô cùng lỏng lẻo. Đến khi nghĩ ra phương án đối phó để kiểm soát chất gây nghiện vào lễ hội, thì cứ phải tạm dừng đã. Nhiều khi còn phải đảm bảo cho người đi lễ hội nữa, vì an ninh mà thôi

Leave a Reply