Highlights this week 26 Aug – 01 Sep 2019

Highlights this week 26 Aug – 01 Sep 2019

Posted on
0

Highlights-this-week-new-700x357

Go to full calendar in Hanoi and HCMC

FEATURE EVENTS THIS WEEK

A Concert for the Fall: “Buenos Aires Blends”

01 Sep - A music night with flute artist Anton Isselhardt and guitarist Pongpat Pongpradit ----- 01/09 - Đêm nhạc cùng nghệ sĩ sáo Anton Isselhardt và nghệ sĩ guitar Pongpat Pongpradit Continue reading >

IN SITU – An Exhibition by Six

31 Aug - 15 Oct - A group exhibition featuring six contemporary artists of Vietnam at Manzi's new space in Hanoi ----- 31/08 - 15/10 - Triển lãm của sáu nghệ sĩ đương đại Việt Nam tại không gian trưng bày mới của Manzi tại Hà Nội Continue reading >

Exhibition “Heinrich Heine” in the Art of Calligraphy

26 Aug - 02 Sep - A showcase of 7 calligraphy works by researcher Ngau Thu illustrating Heinrich Heine's poems ----- 26/08 - 02/09 - Triển lãm 7 bức thư pháp thơ của Heinrich Heine do nhà nghiên cứu Ngẫu Thư thực hiện Continue reading >

Exhibition “Falling into the Horizon” by Quách Bắc

16 Aug - 15 Sep - A series of small-sized oil paintings and a site specific installation by visual artist Quach Bac ----- 16/08 - 15/09 - Trưng bày loạt tranh sơn dầu khổ nhỏ trên toan và tác phẩm sắp đặt của nghệ sĩ Quách Bắc Continue reading >

HCMC – Arts Festival “Autumn Melodies 2019”

17 - 28 Aug - Eight concerts, ballet and opera performances by outstanding Vietnamese and international artists ----- 17 - 25/08 - Tám buổi hòa nhạc, biểu diễn opera và ballet cùng các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam và quốc tế Continue reading >

What’s on this weekend 30 Aug – 01 Sep 2019

List of events happening this weekend --- Các sự kiện diễn ra cuối tuần này Continue reading >

SOME MORE EVENTS THIS WEEK

Hanoi

HCMC

NO COMMENTS

Leave a Reply