Jamie Maxtone-Graham

Jamie Maxtone-Graham

  Posted on
  0

  Jamie Maxtone-Graham

  More posts about Jamie Maxtone-Graham


  Photography Exhibition “German Lessons”

  04 - 29 May - Photography exhibition about Berlin through the eyes of American photographer Jamie Maxtone-Graham ----- 04 - 29/05 - Triển lãm ảnh về Berlin qua con mắt của nhiếp ảnh gia người Mỹ Jamie Maxtone-Graham Continue reading >

  HCMC – Group Exhibition “Mirror-writing”

  18 Nov - 17 Dec - HCMC - Group exhibition featuring new and rarely-seen works by Hoang Duong Cam, Jamie Maxtone-Graham, Trong Gia Nguyen and Truc-Anh ----- 18/11 - 17/12 - TP HCM - Triển lãm các tác phẩm mới hoặc hiếm được trưng bày của Hoàng Dương Cầm, Jamie Maxtone-Graham, Trọng Gia Nguyễn và Truc-Anh Continue reading >

  Exhibition “Champa in a Valise”

  24 and 25 Jul - Film screening, photography, poetry reading and installations followed by a series of talks about Cham culture by the participating artists and cultural researchers ----- 24 và 25/07 - Chiếu phim, nhiếp ảnh, sắp đặt, đọc thơ, và một seri nói chuyện về văn hoá Chăm, và thảo luận giữa các nghệ sĩ và các nhà nghiên cứu Continue reading >

  Narratives of Exposure – 16th Anniversary of Nhà Sàn

  30 Dec 2014 - 05 Jan 2015 - The 16th Anniversary of Nhà Sàn with an exhibition featuring photography works, video and installation of Jamie Maxtone-Graham and Nguyen Thuy Tien ----- 30/12/2014 - 05/01/2015 - Triển lãm các tác phẩm nhiếp ảnh, video và sắp đặt của Jamie Maxtone-Graham và Nguyễn Thủy Tiên Continue reading >

  KVT – Lots of Joy at Chula

  KVT waiting one minute for Jamie Maxtone Graham with a photo essay about lots of good portraiture ----- KVT "chờ Jamie Maxtone Graham một phút" với bài bình luận ảnh về những bức chân dung tuyệt vời Continue reading >

  Exhibition “Sorry, Can You Wait One Minute?”

  14 Nov - 05 Dec - Exhibition presents portraits and video of Jamie Maxtone-Graham produced during the open studio at Skylines With Flying People in December 2012 ----- 14/11 - 05/12 - Triển lãm giới thiệu những bức chân dung và video của Jamie Maxtone-Graham trong khuôn khổ dự án "Những chân trời có người bay" tháng 12/2012 Continue reading >

  HCMC – Exhibition “That Little Distance,” by Jamie Maxtone-Graham

  25 Sep - 31 Oct - HCMC - An exhibition of new work by Hanoi-based photographer Jamie Maxtone-Graham ----- 25/09 - 31/10 - TP HCM - Triển lãm tác phẩm mới của nhiếp ảnh gia từ Hà Nội Jamie Maxtone-Graham Continue reading >

  Lighting Workshop with Cinematographer Jamie Maxtone-Graham

  21 - 22 Jun - Two-day intensive lighting workshop for filmmakers and cinematographers ----- 21 - 22/06 - Khóa học tập trung trong hai ngày về ánh sáng cho các nhà làm phim và quay phim Continue reading >

  Creative Documentaries at Hanoi Doclab 2014

  16 May - Deadline to apply for Creative Documentaries Course at DOCLAB ----- 16/05 - Hạn cuối đăng ký tham gia khóa học phim tài liệu sáng tạo tại Hanoi Doclab Continue reading >

  KVT – Remembering Hanoi 2013

  KVT looks back @ seven months’ Cultural events in Hanoi ----- KVT nhìn lại 7 tháng với nhiều sự kiện văn hóa tại Hà Nội Continue reading >

  NO COMMENTS

  Leave a Reply