fbpx
Tags Posts tagged with "Calligraphy"

Calligraphy

0

30 Dec - Revolve around calligraphy and contemporary art

0

24 Dec 2021 - 28 Feb 2022 - A contemporary calligraphy exhibition ----- 24/12/2021 - 28/02/2022 - Một triển lãm thư pháp đương đại

0

24 - 31 Dec - Expected to create an intriguing multi-dimensional dialogue between the creative arts ----- 24 - 31/12 - Một cuộc đối thoại đa chiều hấp dẫn giữa các ngành nghệ thuật sáng tạo

0

28 Jun - Enjoy all workshops, exhibitions and concerts of Zo Paper Party ----- 28/06 - Cùng tận hưởng các lớp thủ công, triển lãm và chương trình âm nhạc tại Bữa việc về giấy Dó

3

17 Aug - Don't forget the Calligraphy Demonstration and Workshop by Japanese Calligrapher Takeda Souun ----- 17/08 - Đừng quên chương trình Biểu diễn và giao lưu thư pháp của Nhà thư pháp Nhật Bản Takeda Souun

0

17, 24 and 25 Aug - Calligraphy Demonstration and Workshop by Japanese Calligrapher Takeda Souun in Hanoi and Hoi An ----- 17, 24 và 25/08 - Biểu diễn và giao lưu nghệ thuật thư pháp của Nhà thư pháp Nhật Bản Takeda Souun tại Hà Nội và Hội An

Vietnam Now

0

24 Aug - 09 Sep - Hong Kong - Exhibition by six most outstanding Vietnamese artists ----- 24/08 - 09/09 - Hồng Kông - Triển lãm của sáu họa sỹ Việt Nam xuất sắc

0

05 - 09 Jan - Exhibition of 132 art works at Temple of Literature ----- 05 - 09/01 - Triển lãm gồm 132 tác phẩm nghệ thuật tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

0

04 - 14 Oct - With famous calligraphy artists to celebrate 1000 year Thang Long - Hanoi ----- 04 - 14/10 - Triển lãm thư pháp tại Văn Miếu Quốc Tử Giám

0

KVT shares opinion on Calligraphy at Bui Gallery ------ KVT chia sẻ về thư pháp Trung hoa diễn ra tại Bùi Gallery.

Social

34,601FollowersLike
2,243FollowersFollow
16,681FollowersFollow