fbpx
Tags Posts tagged with "L’Espace"

L’Espace

0

27 Nov - Perspectives form Vietnam, France, Germany, Czech Republic ----- 27/11 - Sự kết hợp quan điểm giữa Pháp, Đức và Cộng hòa Séc

0

09 Jan - A seminar about a book with two children's issues: secrets and lies ----- 09/01 - Buổi toạ đàm về cuốn sách với hai vấn đề thường gặp ở trẻ em: bí mật và nói dối

0

18 and 19 Oct - A classical music concert presents compositions by Franz Schubert, Claude Debussy, François Borne & Joseph Haydn ----- 18 và 19/10 - Hòa nhạc cổ điển giới thiệu các tác phẩm của Franz Schubert, Claude Debussy, François Borne & Joseph Haydn

0

07 and 09 Jul - Horse dealer Michael Kohlhaas fights against a baron's unfair governance in The Cévennes ----- 07 và 09/07 - Người buôn ngựa Michael Kohlhaas đấu tranh chống lại sự đối đãi bất công của một vị bá tước vùng Cévennes

Social

34,315FollowersLike
2,243FollowersFollow
16,681FollowersFollow

Images & Videos