Highlights this week 06 – 12 May 2019

Highlights this week 06 – 12 May 2019

Posted on
0

Highlights-this-week-new-700x357

Go to full calendar in Hanoi and HCMC

FEATURE EVENTS THIS WEEK

Exhibition “PURE GOLD – Upcycled! Upgraded!”

20 Apr - 26 May - A showcase of 76 recycle exhibits exploring different approaches to using trash to create valuable products ----- 20/04 - 26/05 - Trưng bày 76 vật phẩm tái chế nhằm giới thiệu các cách thức sử dụng rác thải để tạo nên những sản phẩm có giá trị Continue reading >

FILMstoryteller: Landscape

12, 20 Apr and 04, 11, 25 May - A film screening series exploring the notion of "landscape" through vignettes of collective memory and personal experiences ----- 12, 20/04 và 04, 11, 25/05 - Chuỗi phim khám phá cách nhìn nhận khái niệm "phong cảnh" từ kí ức tập thể và kinh nghiệm cá nhân Continue reading >

Around the World in 80 Days: Artists Films / Moving Image

07 Mar - 23 May - A weekly program of screenings and events exploring the fields of artist's film and moving image in Vietnam and around the world ----- 07/03 - 23/05 - Chương trình chiếu phim và sự kiện hàng tuần khảo sát nghệ thuật hình ảnh động và phim nghệ sĩ trên thế giới và tại Việt nam Continue reading >

What’s on this weekend 10 – 12 May 2019

List of events happening this weekend --- Các sự kiện diễn ra cuối tuần này Continue reading >

SOME MORE EVENTS THIS WEEK

Hanoi

HCMC

Similar Articles

NO COMMENTS

Leave a Reply