Tọa đàm “Nghệ thuật biểu diễn truyền thống và việc phát triển...

Tọa đàm “Nghệ thuật biểu diễn truyền thống và việc phát triển công nghiệp văn hóa ở Hà Nội”

Posted on
0

17 – 26 Nov 2023
Gia Lam Train Factory
481 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội

From Hanoi Festival of Creative Design:

Follow updates on event’s page.

Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội
[email protected]
Facebook
Instagram
Youtube

Similar Articles

NO COMMENTS

Leave a Reply