Music

Music

0

08 Oct - A concert with internationally renowned contemporary musicians Nina Janßen-Deinzer (clarinet) and Lucas Fels (cello) ----- 08/10 - Hòa nhạc cùng hai nhạc sĩ đương đại nổi tiếng thế giới Nina Janßen-Deinzer (clarinet) và Lucas Fels (cello)

0

02 Oct - A concert to celebrate traditional German and Vietnamese music ----- 02/10 - Đêm nhạc tôn vinh âm nhạc truyền thống của Việt Nam và Đức

0

05 Oct - A concert of Italian classical music and film score ----- 05/10 - Hòa nhạc các tác phẩm cổ điển và nhạc phim Ý

0

11 Oct - A concert by the Hanoi New Music Ensemble with Nina Janßen-Deinzer (clarinet) and Lucas Fels (cello) ----- 11/10 - Buổi biểu diễn của Nhóm nhạc đương đại Hà Nội cùng với nghệ sĩ Nina Janßen-Deinzer (clarinet) và Lucas Fels (cello)

0

28 Sep - A classical music concert with violinist Bui Cong Duy and the works of Mendelssohn, Beethoven, Bizet ----- 28/09 - Hòa nhạc cùng nghệ sĩ Bùi Công Duy và các tác phẩm của Mendelssohn, Beethoven, Bizet

0

09 Oct - A Beethoven concert with violinist Tsuji Ayana ----- 09/10 - Đêm nhạc Beethoven cùng nghệ sĩ violin Tsuji Ayana

0

27 Sep - A performance of the works of Brahms, Beethoven and Grieg ----- 27/09 - Buổi biểu diễn các tác phẩm của Brahms, Beethoven và Grieg

0

05 Oct - Classic music group MAESTOSO plays the works of Charles-Valentin Alkan ----- 05/10 - Nhóm nhạc cổ điển MAESTOSO trình diễn các tác phẩm của Charles-Valentin Alkan

0

22 Sep - A performance of selected love songs written by the 3 Vietnamese musicians Phu Quang, Thanh Tung and Duc Huy ----- 22/09 - Đêm nhạc các tình khúc tuyển chọn của 3 nhạc sĩ Phú Quang, Thanh Tùng và Đức Huy

0

06 Sep - A concert with The New Yogyakarta Contemporary Ensemble from Indonesia ----- 06/09 - Hòa nhạc của nhóm nhạc đương đại The New Yogyakarta Contemporary Ensemble từ Indonesia

Social

28,648FansLike
16,464FollowersFollow