fbpx
Vietnamese Artists Abroad

Vietnamese Artists Abroad

0

03 - 24 Apr - A solo exhibition of multilayered paintings by Vietnamese artist Nguyen The Hung in New York ----- 03 - 24/04 - Trưng bày các tác phẩm mới nhiều tầng nghĩa của họa sĩ Nguyễn Thế Hùng tại New York

0

08 Mar - 27 Apr - A solo showcase of artworks made from cement by Do Tuan Anh in Düsseldorf ----- 08/03 - 27/04 - Triển lãm các tác phẩm làm từ xi-măng của nghệ sĩ Đỗ Tuấn Anh tại Düsseldorf

0

19 Jan - 10 Feb - The biggest conceptual art exhibition in Myanmar featuring 44 artist, 6 of them from Vietnam ----- 19/01 - 10/02 - Triển lãm nghệ thuật ý niệm lớn nhất Myanmar với sự tham gia của 44 nghệ sĩ, trong đó có 6 nghệ sĩ người Việt

0

22 Dec 2018 - 01 Jan 2019 - An exhibition by Vietnamese artist Le Van Son in Germany ----- 22/12/2018 - 01/01/2019 - Triển lãm của nghệ sĩ Lê Văn Sơn tại Đức

0

03 - 10 Nov - A showcase of 36 artworks by French artists working in Indochina and Vietnamese master artists ----- 03 - 10/11 - Triển lãm 36 tác phẩm của các nghệ sĩ Pháp làm việc tại Đông Dương và các danh họa Việt Nam

0

21 - 30 Sep - Nguyen Kim To Lan and Nguyen The Son reflect on the can-do attitude and optimism to life's struggles of the Vietnamese people ----- 21 - 30/09 - Nguyễn Kim Tố Lan và Nguyễn Thế Sơn suy ngẫm về thái độ tích cực và lạc quan của người Việt khi đối mặt với hoàn cảnh khó khăn

0

Thao Vu, Giang Nguyen and Le Thanh Tung will represent Vietnam at London Design Biennale in September ----- Thảo Vũ, Giang Nguyễn và Lê Thanh Tùng sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự triển lãm London Design Biennale vào tháng 9

2

Hanoi Grapevine speaks to Vietnamese artist Phan Thao Nguyen after her winning the Grand Prize of Signature Art Prize 2018 in Singapore ----- Hanoi Grapevine trò chuyện cùng nghệ sỹ Phan Thảo Nguyên sau khi cô giành giải Nhất giải thưởng nghệ thuật Signature Art Prize 2018 tại Singapore

0

Vietnamese artist Phan Thao Nguyen wins the grandest prize of the Signature Art Prize 2018 in Singapore ----- Nghệ sĩ Phan Thảo Nguyên giành giải nhất Giải thưởng nghệ thuật Signature Art Prize 2018 tại Singapore

0

29 Jul - "Camouflage: Vietnamese Brush Strokes with History" will be screened at the 27th Woods Hole Film Festival in the US ----- 29/07 - Bộ phim "Camouflage: Vietnamese Brush Strokes with History" sẽ được trình chiếu tại Liên hoan phim Woods Hole lần thứ 27 tại Mỹ

Social

32,507FollowersLike
2,243FollowersFollow
16,681FollowersFollow

Images & Videos