fbpx
Tags Posts tagged with "installation"

installation

0

28 May - 13 June - An audio-visual installation by Esther Johnson, Nhung Nguyễn and Matthew Sweet ----- 28/05 - 13/06 - Một sắp đặt của Esther Johnson, Nhung Nguyễn, Matthew Sweet

0

07 May - 11 June - A multimedia installation ----- 07/05 - 11/06 - Một chuỗi sắp đặt đa phương tiện

0

13 Mar - 06 June - The first exhibition of 2021 and a special display for the Galeria ----- 13/03 - 06/06 - Triển lãm mở màn năm 2021 và trưng bày đặc biệt cho Galeria

0

03 Jan - 07 Mar - Solo showcase of Phan Tuan Ngoc ----- 03/02 - 07/03 - Buổi trưng bày cá nhân của Phan Tuấn Ngọc

0

04 - 15 Sep - An installation made from photographic prints on transparent tape ----- 04 - 15/09 - Một tác phẩm sắp đặt với ảnh trên chất liệu băng keo trong của Liên Phạm

0

05 - 19 July & 25 July - 08 Sep - A light art installation by visual artist Nguyen Duc Phuong and architect Nguyen Ha ----- 05 - 19/07 & 25/07 - 09/08 - Một trưng bày ánh sáng của nghệ sĩ thị giác Nguyễn Đức Phương và kiến trúc sư Nguyễn Hà.

0

21 May - 03 June - The installation created for the 2018 Biennale ----- 21/05 - 03/06 - Triển lãm sắp đặt làm ra cho sự kiện Biennale năm 2018

0

24 Dec 2014 - 15 Jan 2015 - Exhibition featuring 25 artworks including ceramics, photographs, drawings, installations by 2 young Korean artists ----- 24/12/2014 - 15/01/2015 - Triển lãm trưng bày 25 tác phẩm bao gồm tác phẩm nghệ thuật gốm, ảnh, ký họa, tác phẩm sắp đặt của hai tác giả trẻ Hàn Quốc

0

09 Jan - 24 Feb 2015 - Installation exhibition by Tran Duc Quy reflects the relationship between a subject and its shadow ----- 09/01 - 24/02/2015 - Triển lãm sắp đặt của Trần Đức Quỷ về mối tương quan giữa ta và cái bóng của ta

0

07, 08 and 09 Dec - A sound installation where the music get a spatial dimension ----- 07, 08 và 09/12 - Buổi trình diễn nghệ thuật sắp đặt âm thanh nơi mà âm nhạc tồn tại ở chiều không gian

Social

32,344FollowersLike
2,243FollowersFollow
16,681FollowersFollow

Images & Videos