Tags Posts tagged with "installation"

installation

0

24 Dec 2014 - 15 Jan 2015 - Exhibition featuring 25 artworks including ceramics, photographs, drawings, installations by 2 young Korean artists ----- 24/12/2014 - 15/01/2015 - Triển lãm trưng bày 25 tác phẩm bao gồm tác phẩm nghệ thuật gốm, ảnh, ký họa, tác phẩm sắp đặt của hai tác giả trẻ Hàn Quốc

0

09 Jan - 24 Feb 2015 - Installation exhibition by Tran Duc Quy reflects the relationship between a subject and its shadow ----- 09/01 - 24/02/2015 - Triển lãm sắp đặt của Trần Đức Quỷ về mối tương quan giữa ta và cái bóng của ta

0

07, 08 and 09 Dec - A sound installation where the music get a spatial dimension ----- 07, 08 và 09/12 - Buổi trình diễn nghệ thuật sắp đặt âm thanh nơi mà âm nhạc tồn tại ở chiều không gian

0

Some images from New Form’s latest sculpture showcase at Module 7 ----- Cùng xem một số hình ảnh từ trưng bày những tác phẩm mới nhất của nhóm New Form tại Module 7

0

17 - 21 Nov - Hue - Exhibition about the dreamy Hue with with the participation of 33 artists and several new art forms ----- 17 - 21/11 - Huế - Triển lãm về sự mơ mộng của Huế với sự tham gia của 33 nghệ sỹ và nhiều loại hình nghệ thuật

0

06 Nov 2014 - 05 Feb 2015 - HCMC - Exhibition by Pham Dinh Tien, Rudy Atjeh, and Nguyen Tran Nam ----- 06/11/2014 - 05/02/2015 - TP HCM - Triển lãm của ba nghệ sĩ lưu trú Phạm Đình Tiến, Rudy Atjeh và Nguyễn Trần Nam

0

06 Nov 2014 - 05 Feb 2015 - HCMC - Exhibition of fantastic new work, never before seen in Saigon, by four established local artists: Phan Quang, Phunam, Lena Bui and Tran Minh Duc ----- 06/11/2014 - 05/02/2015 - TP HCM - Triển lãm những tác phẩm mới tuyệt vời, chưa từng ra mắt tại Sài Gòn, được sáng tác bởi bốn nghệ sĩ đang sinh sống và làm việc tại địa phương: Phan Quang, Phunam, Bùi Lena và Trần Minh Đức

0

19 Jun - 18 Jul - HCMC - Exhibition features painting, sculpture and installation by fourteen Vietnamese artists ----- 19/06 - 18/07 - TP HCM - Triển lãm tranh, tác phẩm điêu khắc và sắp đặt của mười bốn hoạ sỹ Việt Nam

0

08 - 23 Jun - Hue - The complex of oil paintings on canvas, installation and performance by artist Hoang Anh ----- 08 - 23/06 - Huế - Chuỗi các tác phẩm tranh sơn dầu, sắp đặt và trình diễn của nghệ sỹ Hoàng Anh

0

07 Jun - 31 Jul - An exhibition of painting, installation, video art and photography by Vietnamese artists in the Netherlands ----- 07/06 - 31/07 - Triển lãm tranh, video, tác phẩm sắp đặt và nhiếp ảnh của nhóm nghệ sĩ Việt Nam tại Hà Lan

Social

29,491FansLike
16,518FollowersFollow