fbpx
Tags Posts tagged with "Trần Hậu Yên Thế"

Trần Hậu Yên Thế

0

15 Nov - An introduction to Vietnam’s home grown sacred animal ----- 15/11 - Giới thiệu về linh vật truyền thông của Việt Nam

0

21 Oct - Artist talk on the occasion of the exhibition ‘Nhà Tây Transforms’ ----- 21/10 - Trò chuyện với nghệ sỹ của ‘Nhà Tây biến hình’

0

10 - 29 Oct - An exploration of the physical and moral landscape of Hanoi as it transforms and mutates into the 21st Century with Nguyen The Son and Tran Hau Yen The ----- 10 - 29/10 - Một nghiên cứu về Hà Nội thế kỷ 21 - chuyển mình và biến màu, với Nguyễn Thế Sơn và Trần Hậu Yên Thế

Social

35,200FollowersLike
2,243FollowersFollow
16,681FollowersFollow