What’s on this Weekend

What’s on this Weekend

Posted on
0

What's on this Weekend

Featured events this weekend:

Conference “Hà Nội sau những hàng mi thép”

18 Jul - Conference on the occasion of publishing the book "Song xưa phố cũ" (The old ironworks) by Tran Hau Yen The ----- 18/07 - Hội thảo nhân dịp xuất bản cuốn sách "Song xưa phố cũ" và những ghi chép bên lề của Trần Hậu Yên Thế Continue reading >

Facts and Fictions in Vietnamese History

20 Jul - A talk about history with culture researcher Trần Quang Đức, author of "Ngan nam ao mu" and researcher Trần Trọng Dương ----- 20/07 - "Chuyện cũ kể lại" với sự tham gia của nhà nghiên cứu Trần Quang Đức, tác giả "Ngàn năm áo mũ" và nhà nghiên cứu Trần Trọng Dương Continue reading >

Introduction to Italian Body Language

20 Jun - Come to the presentation of Italian gestures at Casa Italia to understand the meaning of Italian body language ----- 20/06 - Tham gia buổi giới thiệu ngôn ngữ cử chỉ tại Casa Italia để biết rõ thêm về ý nghĩa cũng như cách thể hiện ngôn ngữ cử chỉ người Ý Continue reading >

Showcase “Fading Dream, Disintegrating Realities”

18 Jul - 04 Aug - A preview show by artist Ha Manh Thang at Manzi ----- 18/07 – 04/08 - Giới thiệu tác phẩm mới của Hà Mạnh Thắng tại Manzi Continue reading >

Photo Exhibition “The Unravelers: Adventures with Mathematics”

01 - 31 Jul - Photography exhibition about Mathematics at L'Espace ----- 01 - 31/07 - Triển lãm ảnh về toán học tại L'Espace Continue reading >

More events this weekend:

Hanoi

HCMC

NO COMMENTS

Leave a Reply