What’s on this weekend 10 – 12 Aug 2018

What’s on this weekend 10 – 12 Aug 2018

Posted on
0

Whats-on-this-week-new-700x357

Go to full calendar in Hanoi and HCMC

FEATURED EVENTS THIS WEEKEND

Concert with Reißner Big-Band

11 Aug - Enjoy Bavarian folk music through Reißner Big-Band's performance by Hoan Kiem Lake ----- 11/08 - Thưởng thức âm nhạc dân gian Bayern qua buổi biểu diễn của nhóm Reißner Big-Band tại hồ Hoàn Kiếm Continue reading >

Bavarian Big Band Plays for Church March

12 Aug - The Bavarian Big Band plays for Church March at Cua Bac Church in Hanoi ----- 12/08 - Ban nhạc Big Band từ Bavarian sẽ biểu diễn trong buổi thánh lễ của nhà thờ Cửa Bắc tại Hà Nội Continue reading >

HN & HCMC – Toyota Concert 2018

10, 11 and 14 Aug - Violinist Bui Cong Duy and pianist Grace Ho play the works of Brahms and Beethoven ----- 10, 11 và 14/08 - Hòa nhạc các tác phẩm của Brahms và Beethoven với sự tham gia của nghệ sĩ violin Bùi Công Duy và nghệ sĩ piano Grace Ho Continue reading >

FILMstoryteller 25: “Rhapsody in August”

11 Aug - Screening and discussion of the film "Rhapsody in August" by Akira Kurosawa ----- 11/08 - Buổi chiếu và thảo luận bộ phim "Rhapsody in August" của Akira Kurosawa Continue reading >

Ciné IFV in August 2018

01 - 31 Aug - Weekly screenings of French movies in Hanoi, Hue, Danang and HCMC ----- 01 - 31/08 - Các suất chiếu phim Pháp hàng tuần tại Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và TP HCM Continue reading >

Cinema Space: “Cruel and Beautiful World” movie month

03 Aug - 14 Sep - Film screenings every Friday night at the Centre for Assistance and Development of Movie Talents (TPD) ----- 03/08 - 14/09 - Chương trình chiếu phim tối thứ 6 hàng tuần tại TPD Continue reading >

Exhibition “French Comics Today”

13 Jul - 10 Aug - Discover a variety of French language comics of the 21st century ----- 13/07 - 10/08 - Khám phá truyện tranh viết bằng tiếng Pháp của thế kỷ XXI Continue reading >

Exhibition “Fragments” by Hiraki Sawa

04 Aug - 07 Oct - A video art exhibition by Japanese artist Hiraki Sawa ----- 04/08 - 07/10 - Triển lãm video art của nghệ sĩ người Nhật Hiraki Sawa Continue reading >

Exhibition “The Tropical”

18 Jul - 17 Aug - An exhibition of 39 artworks by the five artists Nguyen Thanh Hai, Pham Sinh, Tao Linh, Nguyen Manh Quynh, Luu Long Vu ----- 18/07 - 17/08 - Triển lãm 39 tác phẩm của 5 nghệ sĩ Nguyễn Thanh Hải, Phạm Sinh, Tào Linh, Nguyễn Mạnh Quỳnh, Lưu Vũ Long Continue reading >

Exhibition “3 . 3 . 3” by Le Cong Thanh

22 Jul - 19 Aug - A solo exhibition by sculptor Le Cong Thanh ----- 22/07 - 19/08 - Triển lãm cá nhân của nhà điêu khắc Lê Công Thành Continue reading >

Art Project “Đẹp Contemporary”

10 Aug - 02 Sep - A project inspired by the silk paintings by the late artist Mai Trung Thu ----- 10/08 - 02/09 - Dự án lấy cảm hứng từ tranh lụa của cố danh họa Mai Trung Thứ Continue reading >

MORE EVENTS THIS WEEKEND

Ongoing events:

Hanoi

HCMC

—–

Upcoming events:

Hanoi

NO COMMENTS

Leave a Reply