Highlights this Week

Highlights this Week

Posted on
0

highlights-this-week--feature

Featured events this week:

“Ulysses ơi, where are you going?” at L’Espace

24 - 26 Apr - The mythology of Ulysses will be redesigned and presented in a mixture of songs and drama in modern Vietnam's context ----- 24 - 26/04 - Thần thoại Ulysse được dàn dựng lại giữa thể loại hát và kịch trong bối cảnh một Việt Nam hiện đại Continue reading >

Exhibition “Metal Dream”

02 - 30 Apr - Lolo Zazar's "Metal Dream" will open to audience the magical steel world ----- 02 - 30/04 - ‘’Giấc mơ kim loại’’ của Lolo Zazar sẽ mang đến một cái nhìn rộng mở về thế giới kỳ diệu của thép Continue reading >

Showcase “Casual Ghosts”

10 - 24 Apr - Showcase of a collaborative project of poetry and painting between Kaitlin Rees and Baptiste Gilloz, with Nha Thuyen as translator ----- 10 - 24/04 - Trưng bày dự án kết hợp giữa thi ca và hội họa của Kaitlin Rees và Baptiste Gilloz, với sự tham gia phiên dịch của Nhã Thuyên Continue reading >

Book Launch and Exhibition: “LOST & FOUND Hanoi”

15 Apr - 18 May - Photo exhibition of five Hanoi-based photographers showing their city ----- 15/04 – 18/05 - Triển lãm ảnh về góc nhìn của 5 nhiếp ảnh gia sống và làm việc tại Hà Nội về thành phố này Continue reading >

NO COMMENTS

Leave a Reply