Tags Posts tagged with "talkshow"

talkshow

0

08 Aug - An overview of ethnic minority languages in general ----- 08/08 - Tổng quan về ngôn ngữ dân tộc thiểu số nói chung

0

21 - 23 Aug - Art and Culture Exhibition with workshop/talkshow series ----- 21 - 23/08 - Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật cùng chuỗi hoạt động workshop/talkshow

0

13 June - 13 Aug - Find out more about the manufacture, research, fieldwork process, jungle, bear in 2 years of artist Jeet Zdũng ----- 13/06 - 13/08 - Tìm hiểu về quá trình sáng tác, nghiên cứu, thực địa, gấu, rừng trong 2 năm của họa sĩ Jeet Zdũng

0

13 June - Find answer for the question of what lies in store for us afterwards ----- 13/06 - Cùng nhau thảo luận, soi xét ngày hôm nay và tương lai sau này.

0

13/06 - Buổi nói chuyện trong-ngoài bối cảnh triển lãm ‘Tác Lực Ngầm’ ở Sàn Art

0

04 July - A programme to support and promote artists across multiple disciplines; build sustainable artist networks in Vietnam ---- 04/07 - Cơ hội cho các nghệ sĩ ra khỏi môi trường quen thuộc của mình, để họ tập trung thực hành, nghiên cứu và tạo ra tác phẩm mới

0

05/06 - Nâng cao nhận thức của công chúng về vấn đề khí thải sau quá trình đốt, giới thiệu những hiểu biết về bụi mịn đến thời điểm này

0

06 June - Discussing about a definition which is causing many misunderstandings because of misinterpretations. ----- 06/06 - Thảo luận về một khái niệm vẫn đang gây ra nhiều hiểu lầm bởi những cách diễn dịch sai.

0

2020 - Bàn về chủ đề “Vai trò của chất liệu trong nghệ thuật đương đại”

0

30/05 - Talkshow trực tuyến nghề sự kiện hậu dịch Covid-19

Social

30,433FansLike
1,412FollowersFollow
16,681FollowersFollow