fbpx
Tags Posts tagged with "online workshop"

online workshop

0

17 Nov - The importance of art direction in relation to visual communications products ----- 17/11 - Tầm quan trọng của định hướng mỹ thuật đối với các sản phẩm truyền thông bằng hình ảnh

0

19 Nov - Talk with founder Styleline ----- 19/11 - Trò chuyện với nhà sáng lập Styleline

0

14 & 21 Nov - A grassroots event to combat Wikipedia’s biases ----- 14 & 21/11 - Một sự kiện nhằm đẩy lùi khuynh hướng một chiều của Wikipedia

0

19 Nov - Talk with founder and CEO of Coco Dressing Room ----- 19/11 - Trò chuyện với nhà sáng lập và CEO của Coco Dressing Room

0

16 Nov - The importance of art direction in relation to visual communications products ----- 16/11 - Tầm quan trọng của định hướng mỹ thuật đối với các sản phẩm truyền thông bằng hình ảnh

0

12 Nov - A collaboration workshop between Phạm Phan Hoàng Linh from Reo (Vietnam) and The Social Studio (Australia) ----- 12/11 - Workshop cộng tác giữa Phạm Phan Hoàng Linh từ Rẻo (Việt Nam) với The Social Studio (Australia)

0

09 - 13 Nov - A series of online seminars on the latest creative trends, exploring the role of creative education in different contexts -----09 - 13/11 - Chuỗi workshop trực tuyến xoay quanh các xu hướng sáng tạo mới nhất, khám phá vai trò của giáo dục sáng tạo trong các bối cảnh đa dạng

0

06 Nov - Learn about the fictional character design industry in Vietnam ----- 06/11 - Cùng tìm hiểu về ngành thiết kế nhân vật hư cấu tại Việt Nam

0

07 Nov - A watercolor painting session to help you calm down and relax ----- 07/11 - Buổi học vẽ tranh bằng màu nước giúp bạn tĩnh tâm và thư giãn

0

06 Nov - Exploring drawing as a tool to express, generate solutions ----- 06/11 - Khám phá hội họa như một công cụ giúp làm rõ các ý tưởng, giải pháp

Social

35,659FollowersLike
2,243FollowersFollow
16,681FollowersFollow