fbpx
Tags Posts tagged with "UNESCO Vietnam"

UNESCO Vietnam

0

16 Nov - 05 Dec - Responding to a set of documented sites, projective designs will serve as provocations on the past and future lives of Hanoi's factories

0

12 - 18 Aug - Explore the concept of “family meals” through the lens of youth

0

07/08 - Người tham gia có cơ hội giao lưu và chia sẻ kiến thức, kĩ năng và cùng nhau phát triển với kết quả chung là một sản phẩm sáng tạo

0

21 - 23 Mar - 3 webinar sessions provide the basics knowledge that help young filmmakers navigate their first projects and build a career in filmmaking

0

27 Nov - Perspectives form Vietnam, France, Germany, Czech Republic ----- 27/11 - Sự kết hợp quan điểm giữa Pháp, Đức và Cộng hòa Séc

0

21 Nov - The first three episodes looking back on the festival's journey over the years ----- 21/11 - Ba số đầu tiên nhìn lại hành trình của liên hoan qua ba mùa

0

18 - 19 Nov - Discussing elements that are “restraining” creativity in defined categories ----- 18 - 19/11 - Cùng nhau thảo luận những yếu tố đang “trói buộc” sự sáng tạo vào một khuôn khổ

0

20 Nov - Circular design concepts will be explained through practical questions from the audience in order to bolster the understanding of sustainable creative design ----- 20/11 - Giải đáp các câu hỏi thực tế từ khán giả nhằm củng cố một nhận thức chung về hoạt động thiết kế sáng tạo bền vững tại Việt Nam

0

17 Nov - The importance of art direction in relation to visual communications products ----- 17/11 - Tầm quan trọng của định hướng mỹ thuật đối với các sản phẩm truyền thông bằng hình ảnh

0

19 Nov - Talk with founder Styleline ----- 19/11 - Trò chuyện với nhà sáng lập Styleline

Social

36,783FollowersLike
2,243FollowersFollow
16,681FollowersFollow