Highlights this week 29 Oct – 04 Nov 2018

Highlights this week 29 Oct – 04 Nov 2018

Posted on
0

Highlights-this-week-new-700x357

Go to full calendar in Hanoi and HCMC

FEATURE EVENTS THIS WEEK

Bookworm’s Birthday Party and Website Launch

04 Nov - Celebration of the 17th birthday of Bookworm, a popular English bookstore in Hanoi ----- 04/11 - Tiệc sinh nhật lần thứ 17 của hiệu sách tiếng Anh Bookworm tại Hà Nội Continue reading >

Duo Exhibition “Dancing Colours of Nature”

Art critic Pham Long writes about the exhibition "Dancing colours of nature" by Hoang Dinh and Sommak Chaituch in Hanoi ----- Bài viết của nhà phê bình Phạm Long về triển lãm "Vũ điệu sắc màu" của Hoàng Định và Sommak Chaituch tại Hà Nội Continue reading >

Exhibition: “The Big Book Larousse of Space”

01 - 30 Oct - Exhibition of images from the encyclopedia Larousse on space ----- 01 - 30/10 - Trưng bày các hình ảnh từ cuốn Bách khoa thư Larousse về vũ trụ Continue reading >

Exhibition “Light – Dark” by Barbara Klemm

16 - 29 Oct - An exhibition by photographer Barbara Klemm documenting the path to the reunification of Germany ----- 16 - 29/10 - Triển lãm của nhiếp ảnh gia Barbara Klemm ghi lại hành trình đến ngày thống nhất của nước Đức Continue reading >

Ciné IFV in November 2018

French movie screening schedules in Hanoi, Hue, Vinh and Danang in November 2018 ----- Lịch chiếu phim Pháp tháng 11/2018 tại Hà Nội, Huế, Vinh và Đà Nẵng Continue reading >

Cinema Space: Black-and-white movie month

21 Sep - 02 Nov - Screenings of well-known black-and-white movies every Friday night at TPD ----- 21/09 - 02/11 - Chương trình giới thiệu những bộ phim đen trắng nổi tiếng vào tối thứ sáu hàng tuần tại TPD Continue reading >

Exhibition “Infinity of Mirror”

14 Sep - 31 Oct - An encounter between poetic and visual expressions, created by Christian Hadengue, Le Thua Tien and Mark Lockett ----- 14/09 - 31/10 - Triển lãm nhóm của Christian Hadengue, Lê Thừa Tiến và Mark Lockett thể hiện sự giao thoa trong biểu đạt văn chương và hội họa Continue reading >

What’s on this weekend 02 – 04 Nov 2018

List of events happening this weekend --- Các sự kiện diễn ra cuối tuần này Continue reading >

SOME MORE EVENTS THIS WEEK

Hanoi

HCMC

NO COMMENTS

Leave a Reply