Workshop nhiếp ảnh I Tám với Dé Dé phiên bản “Chợ”

Workshop nhiếp ảnh I Tám với Dé Dé phiên bản “Chợ”

10:00, 19/12/2021
Google Meet

Thông tin từ ban tổ chức:

Sau phát pháo tung trời “dédé 8” tháng 11 vừa rồi trên Google Meet, 4 tay chơi chuyên thực hành nhiếp ảnh Daily life miền Trung của dédé Photos tiếp tục bắn pháo đì đùng trời tại Chợ phiên Tân Thành lúc 10:00 sáng 19/12/2021 sắp tới.

Pháo sẽ nổ như thế nào?
. 15 phút pháo nã từ dédé Photos với loạt chia sẻ về nhiếp ảnh Daily life của chính họ.
. 45 phút pháo tứ phía từ chính người tham dự.
Hãy gửi về tối đa 5 ảnh chụp nội dung Daily life và Môi trường của bạn. Chúng tôi sẽ 8 ngập trời về chúng.

Nghe pháo để làm gì?
. Hiểu hơn về nhiếp ảnh Daily life, và phong cách thực hành của dédé
. Suy ngẫm về các vấn đề của miền Trung, đời sống đang diễn ra đó.

Bắn pháo để làm gì?
. Để cùng nhau bình – luận ảnh của bạn.
. Bao quát kỹ thuật nhiếp ảnh
. Phát triển tư duy và cách tiếp cận hình ảnh qua góc nhìn nhiếp ảnh.

Bạn có muốn 8?
. Gửi ngay tối đa 5 ảnh qua link đăng ký
. Đến nhà Cộng đồng tại Làng chài Tân Thành 14 Nguyễn Phan Vinh, Cẩm An, Hội An lúc 10:00 sáng. Đi trễ lỗ ráng chịu.
. Tham gia 8 online tại link Google Meet

Tổ chức bởi CAB Hoian
Hỗ trợ: làng chài Tân Thành
Diễn giả: dédé Photos gồm 4 tay chơi Nguyễn Đình Phong, Tấn Ngọc sẽ có mặt trực tiếp tại Chợ phiên; Trần Thái-Khương (Neo), Nguyễn Ngọc Hải sẽ chung 8 online.

Cập nhật thêm thông tin tại trang sự kiện.

Similar Articles

NO COMMENTS

Leave a Reply