Event Listings

0
31 Jul - Graphic novelist Jung - in collaboration with director Laurent Boileau - turns one of his comics into film and tells the story of his childhood and the loss of identity ----- 31/07 - Họa sĩ - nhà biên kịch Jung hợp tác cùng đạo diễn Laurent Boileau chuyển thế một trong số các tác phẩm truyện tranh của ông thành phim, qua đó kể lại thời thơ ấu và cảm giác thiếu thốn nguồn gốc của mình

0
08 Jul - 02 Aug - Enjoy Singapore’s famous cuisines and support women and children who undergone human trafficking, sexual exploitation and domestic violence ----- 08/07 - 02/08 - Thưởng thức những món ăn nổi tiếng và văn hóa ẩm thực độc đáo của Singapore và góp phần hỗ trợ phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của buôn bán người, xâm hại tình dục và bạo hành gia đình

Opinion

0
Artist Ilza Burchett's review about exhibition "Concept, Context, Contestation" at Goethe Institut in Hanoi ----- Bình luận của nghệ sỹ Ilza Burchett về triển lãm "Khái niệm Tranh luận Ngữ cảnh" tại Viện Goethe Hà Nội

Opportunities for Artists

0
7 Jul - Start to accept entries for "On the Go" photo competition and exhibition in Luxembourg ----- 07/07 - Bắt đầu nhận bài dự thi cho cuộc thi và triển lãm ảnh "On the Go" tại Luxembourg

0
10 Jul - Deadline to apply for a 5-month residency and exhibition project dealing with the question of "Art / Crafts" in 2016 at Akademie Schloss Solitude, Germany ----- 10/07 - Hạn chót ứng tuyển cho dự án lưu trú 5 tháng và triển lãm về vấn đề "Nghệ thuật / Thủ công" vào năm 2016 tại Akademie Schloss Solitude, Đức

Latest News

0
31 Jul - Graphic novelist Jung - in collaboration with director Laurent Boileau - turns one of his comics into film and tells the story of his childhood and the loss of identity ----- 31/07 - Họa sĩ - nhà biên kịch Jung hợp tác cùng đạo diễn Laurent Boileau chuyển thế một trong số các tác phẩm truyện tranh của ông thành phim, qua đó kể lại thời thơ ấu và cảm giác thiếu thốn nguồn gốc của mình

0
08 Jul - 02 Aug - Enjoy Singapore’s famous cuisines and support women and children who undergone human trafficking, sexual exploitation and domestic violence ----- 08/07 - 02/08 - Thưởng thức những món ăn nổi tiếng và văn hóa ẩm thực độc đáo của Singapore và góp phần hỗ trợ phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của buôn bán người, xâm hại tình dục và bạo hành gia đình

0
09 Jul - A lecture and talk with Prof. Earl Jackson, Jr. at Nha san Collective ----- 09/07 - Buổi thuyết trình và hỏi đáp với GS. Earl Jackson, Jr. tại Nhà sàn Collective

0
09 Jul - Lead guitarist Gede Robi and vocalist with top indie Indonesian band NAVICULA perform in Hanoi ----- 09/07 - Tay ghi ta thủ lĩnh kiêm ca sĩ cùng ban nhạc indie hàng đầu Indonesia NAVICULA sẽ biểu diễn tại Hà Nội

0
7 Jul - Start to accept entries for "On the Go" photo competition and exhibition in Luxembourg ----- 07/07 - Bắt đầu nhận bài dự thi cho cuộc thi và triển lãm ảnh "On the Go" tại Luxembourg

0
List of some highlight events this week ----- Các sự kiện tiêu biểu sẽ diễn ra trong tuần

Social

12,716FansLike
7,573FollowersFollow
Event Listings”]

Opinion

0
Artist Ilza Burchett's review about exhibition "Concept, Context, Contestation" at Goethe Institut in Hanoi ----- Bình luận của nghệ sỹ Ilza Burchett về triển lãm "Khái niệm Tranh luận Ngữ cảnh" tại Viện Goethe Hà Nội

Latest News

0
31 Jul - Graphic novelist Jung - in collaboration with director Laurent Boileau - turns one of his comics into film and tells the story of his childhood and the loss of identity ----- 31/07 - Họa sĩ - nhà biên kịch Jung hợp tác cùng đạo diễn Laurent Boileau chuyển thế một trong số các tác phẩm truyện tranh của ông thành phim, qua đó kể lại thời thơ ấu và cảm giác thiếu thốn nguồn gốc của mình

0
08 Jul - 02 Aug - Enjoy Singapore’s famous cuisines and support women and children who undergone human trafficking, sexual exploitation and domestic violence ----- 08/07 - 02/08 - Thưởng thức những món ăn nổi tiếng và văn hóa ẩm thực độc đáo của Singapore và góp phần hỗ trợ phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của buôn bán người, xâm hại tình dục và bạo hành gia đình

0
09 Jul - A lecture and talk with Prof. Earl Jackson, Jr. at Nha san Collective ----- 09/07 - Buổi thuyết trình và hỏi đáp với GS. Earl Jackson, Jr. tại Nhà sàn Collective

0
09 Jul - Lead guitarist Gede Robi and vocalist with top indie Indonesian band NAVICULA perform in Hanoi ----- 09/07 - Tay ghi ta thủ lĩnh kiêm ca sĩ cùng ban nhạc indie hàng đầu Indonesia NAVICULA sẽ biểu diễn tại Hà Nội

0
7 Jul - Start to accept entries for "On the Go" photo competition and exhibition in Luxembourg ----- 07/07 - Bắt đầu nhận bài dự thi cho cuộc thi và triển lãm ảnh "On the Go" tại Luxembourg

0
List of some highlight events this week ----- Các sự kiện tiêu biểu sẽ diễn ra trong tuần
[/vc_column]

Social

12,716FansLike
7,573FollowersFollow
[/vc_row]