Event Listings

0
21 - 23 Aug - A training program for entrepreneurs who desire to start their own business in creative fields organized by Hanoi Grapevine with support from British Council ----- 21 - 23/08 - Khóa học khởi nghiệp dành cho các cá nhân mong muốn tự kinh doanh trong lĩnh vực sáng tạo do Hanoi Grapevine tổ chức và Hội đồng Anh hỗ trợ

0
02 Aug - Join a workshop on conceptual performance and interactive installation with support from the artists ----- 02/08 - Tham gia workshop về nghệ thuật trình diễn khái niệm và sắp đặt tương tác với sự giúp đỡ từ các nghệ sỹ

Opinion

0
Saigoneer's art writer Zelda Rudzitsky writes about a group exhibition celebrating 15 Vietnamese contemporary artists ----- Tay bút nghệ thuật Sài Gòn Zelda Rudzitsky bình luận về triển lãm nhóm chào mừng 15 nghệ sĩ đương đại Việt Nam

Opportunities for Artists

0
31 Aug - Deadline to submit entries to the ASEAN Photo Contest - Zooming In On Biodiversity ----- 31/08 - Hạn chót nộp bài dự thi cho Cuộc thi Ảnh ASEAN - Cận cảnh Đa dạng Sinh học

0
10 Oct - Deadline to submit films for the 8th Jaipur International Film Festival ----- 10/10 - Hạn chót nộp phim dự thi cho Liên hoan Phim Quốc tế Jaipur lần thứ 8

Latest News

0
21 - 23 Aug - A training program for entrepreneurs who desire to start their own business in creative fields organized by Hanoi Grapevine with support from British Council ----- 21 - 23/08 - Khóa học khởi nghiệp dành cho các cá nhân mong muốn tự kinh doanh trong lĩnh vực sáng tạo do Hanoi Grapevine tổ chức và Hội đồng Anh hỗ trợ

0
02 Aug - Join a workshop on conceptual performance and interactive installation with support from the artists ----- 02/08 - Tham gia workshop về nghệ thuật trình diễn khái niệm và sắp đặt tương tác với sự giúp đỡ từ các nghệ sỹ

0
14 Aug - A music show to introduce to the world the evolution of Hanoi’s music, past to present ----- 14/08 - Chương trình ca - nhạc giới thiệu âm nhạc xưa và nay của đất kinh kỳ

0
31 Aug - Deadline to submit entries to the ASEAN Photo Contest - Zooming In On Biodiversity ----- 31/08 - Hạn chót nộp bài dự thi cho Cuộc thi Ảnh ASEAN - Cận cảnh Đa dạng Sinh học

0
02 - 16 Aug - A public performance event with 5 participating artists Nguyen Thuy Tien, Patricia Nguyen, Duc Flying Bay, Ly Hoang Ly and Tuan Mami ----- 02 - 16/08 - Sự kiện trình diễn công cộng với sự tham gia của 5 nghệ sỹ Nguyễn Thuỷ Tiên, Patricia Nguyễn, Đức Flying Bay, Ly Hoàng Ly và Tuấn Mami

0
30 Aug - Weekly film screening at L'Espace ----- 30/08 - Chiếu phim hàng tuần tại L'Espace

Social

13,090FansLike
7,779FollowersFollow