Event Listings

0
19 May - HCMC - Two new works (a symphony and a ballet) completed in 2015 will have their premiere in HBSO’s Gala ----- 19/05 - TP HCM - Hai tác phẩm đồ sộ về lĩnh vực nhạc giao hưởng và ba lê mới được hoàn thành trong năm 2015 được biểu diễn trong Chương trình “Ca ngợi Tổ quốc”

0
07 - 10 May - New books from eight European countries on European Literature Days: readings, films, discussions ----- 07 - 10/05 - Giới thiệu các tác phẩm văn học mới từ 8 quốc gia trong liên minh Châu Âu: đọc sách, chiếu phim, thảo luận

Opinion

1
After three successful editions, the music and arts camping Quest Festival returned this April, growing even more popular among the expat community ----- Sau thành công của 3 sự kiện trước, lễ hội cắm trại Quest đã trở thành một sự kiện không thể bỏ qua trong cộng đồng người nước ngoài tại Việt Nam

Opportunities for Artists

0
08 Jun - Deadline to register for PACT Zollverein Residencies 2016 in Germany ----- 08/06 - Hạn chót đăng kí Chương trình Lưu trú PACT Zollverein 2016 tại Đức

0
15 May - Deadline to nominate your favourite artists to the UK’s leading international art prize Artes Mundi ----- 15/05 - Hạn chót đề cử nghệ sĩ yêu thích của bạn cho giải thưởng nghệ thuật quốc tế hàng đầu của Anh, Artes Mundi

Latest News

0
19 May - HCMC - Two new works (a symphony and a ballet) completed in 2015 will have their premiere in HBSO’s Gala ----- 19/05 - TP HCM - Hai tác phẩm đồ sộ về lĩnh vực nhạc giao hưởng và ba lê mới được hoàn thành trong năm 2015 được biểu diễn trong Chương trình “Ca ngợi Tổ quốc”

0
07 - 10 May - New books from eight European countries on European Literature Days: readings, films, discussions ----- 07 - 10/05 - Giới thiệu các tác phẩm văn học mới từ 8 quốc gia trong liên minh Châu Âu: đọc sách, chiếu phim, thảo luận

0
08 May - Weekly film screening at L'Espace ----- 08/05 - Chiếu phim hàng tuần tại L'Espace

0
17 May - Symphony concert with conductor Clay Couturiaux, violin soloists Bui Cong Duy, Ngo Hoang Linh, My Huong, To Trinh, Duong Minh Chinh, Truong Son and the Hanoi Philharmonic Orchestra ----- 17/05 - Buổi hòa nhạc Giao hưởng cùng nhạc trưởng Clay Couturiaux, độc tấu violin Bùi Công Duy, Ngô Hoàng Linh, Mỹ Hương, Tố Trinh, Dương Minh Chính, Trường Sơn và Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội

0
25 Apr - Music night with the performance of violaist Nguyet Thu and violist My Huong to support children with autism ----- 25/04 - Chương trình biểu diễn âm nhạc với sự tham gia của nghệ sỹ viola Nguyệt Thu và nghệ sỹ violin Mỹ Hương ủng hộ quỹ từ thiện cho trẻ em tự kỷ

0
08 and 09 May - HCMC - Performance of Ludwig van Beethoven’s Symphony No. 9 ----- 08 và 09/05 - TP HCM - Biểu diễn bản giao hưởng số 9 của nhà soạn nhạc vĩ đại người Đức Ludwig van Beethoven

Social

11,563FansLike
7,130FollowersFollow